Thursday, 14 October 2010

There's Lovely....

A marvelous weekend of drinking and merryment was had by all at Rowen YHA in the Hills near Conwy, North Wales. Everyone except me that is! I spent most of the time locked in the van of course as i cannot be trusted around alcohol at the best of times!


Here are a few photographs of when I managed to escape for a few minutes and a few others taken by that drunken reprobate who drives me around!

Penwythnos wych o yfed a merryment Cafodd pawb yn Rowen YHA yn y Hills ger Conwy yng ngogledd Cymru. Mae pawb yn eithrio mi fod yn! Treuliais y rhan fwyaf o'r amser yn y fan, wrth gwrs, gan na ellir gellir ymddiried ynddo fi o gwmpas alcohol ar yr adegau gorau!

Dyma ychydig o ffotograffau o pan fyddaf yn llwyddo i ddianc am ychydig funudau ac ychydig o rai eraill a gymerwyd gan y anghymeradwy drunken sy'n gyrru fi o gwmpas!Dusty Likes Dave's New Car! Dusty Likes Parcio Dave's New! Honestly folks they are this big in Canada!
Onest Folks hyn maent yn fawr yng Nghanada!
That's it for now isnt it!
Dyna ni am y tro isnt it!No comments:

Post a Comment